Anasayfa Haberler TAKOĞRAF Kayıtlarının saklanması şartı 1 Temmuz itibarıyla başladı.
TAKOĞRAF Kayıtlarının saklanması şartı 1 Temmuz itibarıyla başladı. e-Posta
Nusret Ertürk tarafından yazıldı.   

Sayın ÜYEMİZ
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40 Maddesinin 31nci fıkrasında belirtilen Sayısal takograf kayıtlarının İşletmeler tarafından dijital ortamda saklanması şartı. 01.Temmuz 2018 Tarihi itibarıyla resmen başlamış bulunmaktadır.

İşletmelerin Otobüslerinde bulunan Dijital takoğraf kayıtlarını 3 er aylık dönemlerde TOBB ve Ticaret odaları vasıtasıyla dağıtılan işletme kartı ve TAKOGRAF VERİ İNDİRME kayıt cihazıyla indirerek bu bilgileri elektonik ortamda arşivinde saklamak zorundadır.

UDHB Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve TOBB Müşterek tarafından hayat geçirilen ve şu anda test aşamasında olan
STATUM Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi “ https://staum.tobb.org.tr/ Adresi üzerinden bakanlığın veri tabanına bu bilgileri gönderecektir.
Aynı sistem üzerinden araç şoförleri de kendi taşıt kartlarıyla 28 günlük çalışma ve mesai, istirahat verilerini Gümrük kapıları, Otogarlar, dinlenme tesisleri, ve Otoyollar üzerinde kurulacak kıosk lar vasıtasıyla sürücü kartlarıyla 1 dakika içinde yükleyebileceklerdir.
İlk bin adet KİOSK İmalatı ve teslimi yapılmış bakanlık tarafından montaj çalışmalarına başlanmış bulunulmaktadır.
Bu konuda İşletmelerin sisteme bilgi gönderme zorunluluğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca bildirilecektir.

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar

Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri

MADDE 40 – (1) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları; bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden, taşımacılar ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

(31) Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir.

(32) Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleriyle ilgili olarak Bakanlıkça yayımlanan düzenleyici işlemlere uymakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.